BIOGRAFIA

1935
– 9 maja w Częstochowie, przy ul. 7 Kamienic przychodzi na świat Helena Myga (w 1962 r. Helena zmienia sądownie imię na Halina), córka Feliksa i Stanisławy z Ziębów.

1945
– W wieku dziesięciu lat Halina przechodzi anginę, która w efekcie przynosi zapalenie stawów, a później poważną chorobę serca.

1948-1951
– Nauka w gimnazjum „Nauka i Praca”, a po jego zamknięciu w żeńskim Liceum im. Juliusza Słowackiego przy ulicy Kościuszki w Częstochowie.

1949
– Rozpoczyna leczenie w III Klinice Chorób Wewnętrznych w Krakowie, kierowanej przez profesora Juliana Aleksandrowicza.

1953
– 7 lipca w Kudowie poznaje Adolfa Ryszarda Poświatowskiego (ur.19.02.1930 r.) – malarza, studenta Wydziału Reżyserii Łódzkiej Szkoły Filmowej, który również cierpi na nieuleczalną chorobę serca.

1954
– 30 kwietnia w częstochowskim Urzędzie Stanu Cywilnego Halina zawiera związek małżeński z Adolfem Poświatowskim. 26 czerwca bierze ślub w kościele św. Jakuba w Częstochowie.

1954-55
– Lata nauki w Państwowym Liceum Korespondencyjnym.

1955
– 14 czerwca zdaje maturę w Państwowym Liceum Korespondencyjnym.

1956
– 23 marca w Krakowie, w Hotelu Europejskim umiera nagle Adolf Poświatowski. 17 grudnia Haśka debiutuje na łamach „Gazety Częstochowskiej” wierszami: „Szczęście” i „Człowiek z Annapurny”.

1957
– 27 stycznia ma miejsce ogólnopolski debiut poetycki Haliny: w „Kierunkach”, a potem w krakowskiej „Zebrze”.

1958
– 9 sierpnia dzięki staraniom prof. Juliana Aleksandrowicza poetka udaje się do filadelfijskiej kliniki, aby poddać się nieuniknionej operacji serca.
– Ukazuje się pierwszy tomik poezji w krakowskim Wydawnictwie Literackim pt. „Hymn bałwochwalczy”.
– 12 listopada w Hahnemann Hospital w Filadelfii przeprowadzono operację na jej otwartym sercu.

1959
– 24 września po otrzymaniu stypendium rozpoczyna naukę w Smith College w Northampton w stanie Massachusetts.
– Na Ogólnopolskim Festiwalu Młodej Poezji „Hymn bałwochwalczy” otrzymuje wyróżnienie jako najciekawszy debiut książkowy.

1960
– Udział w letnich kursach na Columbia University w Nowym Jorku.

1961
– 11 czerwca kończy III rok college’u, a zarazem swoją edukację w Ameryce, otrzymuje stopień Artium Baccalareus.
– 20 lipca na pokładzie „Batorego” wraca do Polski.
– W 23 numerze „Współczesności” ukazuje się jej reportaż o pobycie w USA pt. „Notatnik amerykański”.
– Dokonuje oficjalnej zmiany imienia z „Helena” na „Halina”.
– W październiku rozpoczyna studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

1962
– 5 stycznia otrzymuje pokój w Domu Literatów przy ul. Krupniczej 22 w Krakowie.
– 13 kwietnia zostaje przyjęta na członka Związku Literatów Polskich.

1963
– 28 czerwca 1963 roku broni pracę magisterską „Przyczynowość w systemie logiki J. St. Milla” i otrzymuje tytuł magistra filozofii.
– W krakowskim Wydawnictwie Literackim ukazuje się drugi tomik jej poezji „Dzień dzisiejszy”.

1964
– 1 października rozpoczyna pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Filozofii Nauk Przyrodniczych na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UJ.

1966
– W numerze 38 „Życia Literackiego” ukazuje się opowiadanie „Niebieski ptak”
– Warszawski „Czytelnik” wydaje trzeci tomik wierszy pt. „Oda do rąk”.
– Wakacje spędza w Jugosławii, najpierw w towarzystwie Caroline Karpinski, a potem Jana Adamskiego.
– 8 października – 30 listopada: przebywa na stypendium w Paryżu.

1967
– Ukazuje się w Wydawnictwie Literackim tom autobiograficznej prozy – „Opowieść dla przyjaciela”.
– 31 maja 1967 roku zostaje – po raz kolejny – przyjęta do III Kliniki Chorób Wewnętrznych.
– 3 października w warszawskim Instytucie Gruźlicy przy ul. Płockiej 26 poddaje się drugiej operacji serca.
– 11 października Halina Poświatowska umiera w wieku 32 lat i zostaje pochowana na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie.
– Podczas Gdańskich Spotkań Jesiennych została wyróżniona pośmiertnie nagrodą „Pierścienia” za całokształt twórczości.

1968
– W krakowskim Wydawnictwie Literackim ukazuje się pośmiertny tom,zatytułowany „Jeszcze jedno wspomnienie”, przygotowany przez Jana Zychai siostrę poetki, Małgorzatę Porębską.


Skip to content